A million years later

A million years later
by Joel Howard

You love me
O love me
O love me just like
You love me

Heaven's smile
Heaven's symphony
You love me
O you do

This little life
Like a river inside
You can abide
Here, God

Tender I hide
Sweetly I fly
To my dear Savior

A million years later
We'll be together
We'll be together
Dear Savior

A million years later
We'll be together
We'll be together
Dear God

Popular Posts